Η INFOΝΕΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ απευθύνεται σε πελάτες λιανικής και επιπλέον είναι ένας καθιερωμένος "Ολοκληρωτής" - system integrator- συστημάτων Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και μηχανών γραφείου που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και έχει ως αντικείμενα: Την σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη - service, ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( Δίκτυα LAN & WAN, Hardware, Software) καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σχετικών με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ολοκληρωμένων λύσεων Τηλεπικοινωνιών . Την προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και καταστημάτων. (Φωτοαντιγραφικά, Fax, Τηλεφωνικά κέντρα ,Ταμειακές Μηχανές). Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις τεχνολογίες της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις πελάτες της . Την επιλεγμένη λιανική πώληση ,σε ιδιώτες πελάτες , αξιόπιστων συσκευών και εξαρτημάτων πληροφορικής, αναλωσίμων σε ανταγωνιστικές τιμές, με την εγγυημένη αξιόλογη τεχνική υποστήριξη της εταιρίας . Εφαρμογη λύσεων smart city ,την ολοκληρωμενη λυση για Κέντρα Πληροφόρησης infokiosk - διαδραστικοί πίνακες - εικονική περιήγηση - ακουστική ξενάγηση επισκεπτών - multimedia εφαρμογές, θεματικά πάρκα . Επισκευή όλων των φορητών ,οθονών-TV LCD με μικρό κόστος, Φιλοξενία, κατασκευή ιστοσελίδων